Skip to main content
Factsheet, 2022

Hästsparksenergi – underlag för dimensionering av stallinredning och byggnadskonstruktioner

Magnusson, Madeleine; Karlsteen, Magnus

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2022, number: 2022:3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Karlsteen, Magnus
Chalmers University of Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116367