Skip to main content
Other publication, 2022

Sammanställning av artikelserien: Utemiljöns förvaltning och governance

Jansson, Märit; Sunding, Anna; Randrup, Thomas B.; Persson, Bengt; Fors, Hanna; Pritzel Sundevall, Elin; Vogel, Nina; Kristoffersson, Anders; Deak Sjöman, Johanna

Abstract

Ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning är en del av SLU Landskap i Alnarp. Vi arbetar med att öka kunskapen om utemiljöförvaltning genom forskning, undervisning och samarbeten. Vår expertis berör till stor del professionell förvaltning av utemiljöer. Detta särtryck från artikelserien och boken det baseras på är resultatet av flera års strategiskt arbete för att stärka och lyfta kunskapen om utemiljöförvaltning inom forskning, utbildning och praktik. Artikelserien ger en överblick över den kunskap om förvaltning och governance av utemiljöer som vi utvecklar i gruppen.

Published in

Tidskriften Landskap
2022,
Publisher: Tejarp

Authors' information

Randrup, Thomas B. (Randrup, Thomas)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Persson, Bengt
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Pritzel Sundevall, Elin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116430