Skip to main content
Other publication, 2021

Fyra företag med mera naturbetesmark och ekonomisk bärkraft och ett med lövträdsplantering som kan klimatkompensera överföring av skog till betesmark på andra ställen

Kumm, Karl-Ivar

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet