Skip to main content
Book chapter, 2021

Trolleholms skogar under 300 år

Brunet, Jörg

Abstract

Skogshistorien på godset Trolleholm är typisk för Skånes herrgårdsskogar. I äldre tider ledde bristfällig skogsskötsel och växande befolkning till överexploatering och skogsbrist. Efter laga skiftet på 1800-talet restaurerades bokskogarna samtidigt som öppna marker började planteras med gran eller tall. Inriktningen mot gran fortsatte därefter ända fram till 1990. Då skedde en omsvängning mot mer lövskog. Relativt stora arealer nedlagd åkermark har sedan dess planterats med främst ek.

Published in

Skogshistoriska sällskapets årsskrift
2021, number: 2021, pages: 82-93
Book title: Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2021
Publisher: Skogshistoriska sällskapet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116541