Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Gatan som allmänning och bytespunkter för smart och delad mobilitet

Berglund-Snodgrass, Lina

Abstract

Olika typer av smarta mobilitetslösningar implementeras just nu i flera svenska kommuner. I centrum för dessa lösningar finns gatan, ett gemensamt rum, en allmänning som tillhör oss alla. Vad förpliktigar då rollen som allmänning? Lina Berglund-Snodgrass reflekterar kring vad en rättvis omställning till hållbar mobilitet egentligen innebär.

Published in

Plan
2022, number: 1-2, pages: 58-61