Skip to main content
Magazine article, 2022

Gatan som allmänning och bytespunkter för smart och delad mobilitet

Berglund-Snodgrass, Lina

Abstract

Olika typer av smarta mobilitetslösningar implementeras just nu i flera svenska kommuner. I centrum för dessa lösningar finns gatan, ett gemensamt rum, en allmänning som tillhör oss alla. Vad förpliktigar då rollen som allmänning? Lina Berglund-Snodgrass reflekterar kring vad en rättvis omställning till hållbar mobilitet egentligen innebär.

Published in

Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter
2022, number: 1-2, pages: 58-61

Authors' information

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116544