Skip to main content
Report, 2022

Dödliga, invasiva och icke-invasiva provtagningsmetoder av akvatiska resurser - möjligheter att anpassa SLU Aquas metodik

Nilsson, Hans; Appelberg, Magnus; Axenrot, Thomas; Vinterstare, Jerker

Abstract


Keywords

3R replace (ersätta); reduce (minska) och refine (förfina); destruktiv provtagning; icke destruktiv; provtagning; fiskerioberoende; fiskeriberoende; hydroakustik; stereovideo; eDNA; medborgarforskning; iEkologi och försöksdjur

Published in

Aqua reports
2022, number: 2022:12
eISBN: 978-91-576-9963-3
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas
Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116546