Skip to main content
Factsheet, 2022

Gräsö östra skärgård 2021

Holliland, Per; Mustamäki, Noora

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, number: 2022:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116631