Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2022Open access

Gräsö östra skärgård 2021

Holliland, Per; Mustamäki, Noora

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, number: 2022:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet