Skip to main content
Doctoral thesis, 2022

Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans

Öhlund, Pontus

Abstract

Myggor tjänar som vektor för många medicinskt viktiga virus och dem associerade virussjukdomarna orsakar en stor hälsobörda över hela världen. Myggburna virus bibehålls i naturen genom en enzootisk cykel, där myggan förvärvar viruset genom ett viremiskt blodmål från ett infekterat ryggradsdjur. Dessutom så måste viruset etablera en systemisk infektion i myggan samt infektera och replikera i spottkörtlarna innan viruset kan överföras till en ny värd via ett blodmål. Detta är centralt för nya kontrollstrategier som riktar in sig på myggans förmåga att bära och överföra patogena virus. Dock, så är interaktionen mellan myggvärden och viruset samt viktiga antivirala försvarsmekanismer hos myggan fortfarande oklara. Det övergripande målet med denna avhandling var att undersöka användningen av en grupp av virus som kallas insekt-specifika virus (ISVs) för att manipulera myggans antivirala immunitet och belysa viktiga antiviral mekanismer i myggan, med målet att öka myggvärdens motståndskraft mot medicinskt viktiga myggburna virus. Ett viralt metagenomiskt tillvägagångssätt har använts för att karakterisera viromet hos myggor som samlats in i östra Svealand, vilket visade ett brett spektrum av virus från många olika virusfamiljer. Dessutom, studerades effekten av en akut infektion av ISVs (Lammi- och Hanko virus) i en myggcellinje, vilket visade att de ISVs utlöste ett robust RNA-interferens medierat antiviralt immunsvar samt en rad olika värmechocksproteiner i myggvärden. Dessutom visades att myggceller infekterade med ett ISV (Lammi virus) hindrade virusreplikation av en sekundär arbovirusinfektion (West Nile virus) och potentiella gener för modifiering i myggan upptäcktes.

Keywords

Insekt-specifika virus; myggor; spridning; kontrollstrategier

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2022, number: 2022:18
ISBN: 978-91-7760-911-7, eISBN: 978-91-7760-912-4
Publisher: Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

UKÄ Subject classification

Microbiology
Pathobiology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116668