Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2022Open access

Extruderat vallensilage för ökat kraftfoderintag och mjölkproduktion

Prade, Thomas; Rustas, Bengt-Ove; Eriksson, Torsten

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2022, number: 2022:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet