Skip to main content
Factsheet, 2022

Extruderat vallensilage för ökat kraftfoderintag och mjölkproduktion

Prade, Thomas; Rustas, Bengt-Ove; Eriksson, Torsten

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2022, number: 2022:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116688