Skip to main content
Report, 2022

Expeditionsrapport BITS, november 2021

Lövgren, Olof; Casini, Michele

Abstract

Expeditionen utfördes av SLU Aqua ombord forskningsfartyget R/V Svea i enlighet med Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige hade tilldelats 33 slumpvis utvalda stationer för provtagning.

Totalt fiskades 36 stationer med en TV3L bottentrål varav sju stationer var syrefattiga och trålades därför ej. Därutöver gjordes tre kompletteringsdrag, ett i Subdivision (SD) 28, ett i SD 27 samt ett i SD 25. Dessa utförs för att få tillräckligt med biologiska data av målarten torsk. Årets expedition utfördes utan komplikationer. Inga tråldrag ogiltigförklarades. Ett drag trålades inte (27 031, 8 ENE Kårehamn) pga att botten, sten- och bergbotten, bedömdes som olämplig för bottentrålning då trålen riskerar att skadas. Detta tråldrag kunde ej ersättas på grund av att inget hal med liknande djup finns i närheten. Sverige täckte delar av områdena SD 24, 25, 27 och 28 under årets survey, kvartal 4.

Under denna undersökning fångades totalt 23 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubbskädda och rödspätta.

Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration mättes på samtliga trålstationer.
Endast syrekoncentrationen nära botten presenteras i rapporten.

Keywords

Östersjön; BITS; biologisk provtagning; torsk; fiskbestånd; bottentrål

Published in

Aqua reports
2022, number: 2022:9
eISBN: 978-91-576-9962-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Ecology
Fish and Aquacultural Science
Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116713