Skip to main content
Factsheet, 2019

Sommargågata - en guide till lyckad planering och etablering

Esaiason, Vera;

Abstract

Det blir allt vanligare att använda offentliga platser på ett tillfälligt sätt. Att göra om ett gaturum till en sommargågata skapar ofta en livfull atmosfär med mer människor i rörelse och kan ge plats för överraskningsmoment. Många av de lyckade projekten har uppstått i samarbete mellan kommun och aktörer på gatan. I detta Movium Fakta sammanfattas en nyligen publicerad masteruppsats och en tillhörande guidebok, som bygger på utvärderingar och erfarenheter kring ett stort antal svenska projekt med sommargågator.

Published in

Movium Fakta

2019, number: 2019:6
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Esaiason, Vera
Norconsult

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116717