Skip to main content
Report, 2022

Expeditionsrapport SPRAS 2020-2021

Hentati Sundberg, Jonas; Svenson, Anders;

Abstract

I rapporten presenteras resultat från de två första åren (2020 och 2021) av den svenska delen av den internationella surveyen Sprat Acoustic Survey (SPRAS-Swe,) i Östersjön. Surveyen har pågått sedan 2001, men Sveriges deltagande började först 2020 efter leveransen av Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea. Expeditionens huvudsyfte är att ta fram fiskerioberoende data på förekomst i antal av skarpsill och sill. Dessa data tillsammans med andra nationers data utgör en grund i bestånduppskattningsarbetet som görs inom ICES arbetsgrupp WGBFAS. Vår målsättning är att testa möjligheten att se SPRAS-Swe som en ekosystemsurvey vilket innebär att utöver den datainsamling som krävs enligt manual även samla in annan typ av data för att öka kunskapen kring ekosystemet Östersjön. Målet är också att utveckla insamlings- och analysmetoder för att på sikt minska dödligheten av fisk.

Keywords

Hydroakustik; Östersjön; pelagisk trålning; sill; skarpsill; storspigg; ekosystemsurvey

Published in

Aqua reports

2022, number: 2022:13
eISBN: 978-91-576-9964-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

Sustainable Development Goals

SDG14 Life below water

UKÄ Subject classification

Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116759