Skip to main content
Report, 2022

Expeditionsrapport IBTS, januari 2022

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

IBTS trålexpedition i Västerhavet genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3 och täcker Skagerrak, Kattegatt och delar av östra Nordsjön.
Den franska bottentrålen GOV används för fisket dagtid. Under kvartal 1 används också en mindre finmaskig trål (MIK) nattetid för provtagning av fisklarver.

Under expeditionen genomfördes totalt 37 godkända tråldrag med GOV-trålen, 5 i Nordsjön, 17 i Skagerrak och 15 i Kattegatt.

Den totala fångsten uppgick till drygt 5,85 ton (nästan 60% utgjordes av sillfiskar) och inkluderade 63 fiskarter. Den biologiska provtagningen som också innefattar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de kommersiellt intressanta arterna. Totalt togs 3431 otoliter från 12 olika arter. Preliminära index på 1-gruppen hos målarterna beräknades.

MIK-trålningen resulterade i 46 godkända tråldrag, 262 sillarver, 138 sardinlarver, en glasål men inga skarpsillslarver.

Keywords

IBTS; Skagerrak; Kattegatt; Trålundersökning; Bottentrål; MIK-trål

Published in

Aqua reports
2022, number: 2022:15
eISBN: 978-91-576-9972-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116819