Skip to main content
Factsheet, 2019

Att trixa genom staden – planering för ett löpvänligt stadslandskap

Qviström, Mattias; Fridell, Linnéa

Abstract

Motionslöpning framhålls ofta som en träningsform det är enkelt att komma igång med – utövandet kräver ingen dyrbar utrustning eller speciell anläggning att ta sig till. Men det är inte givet att stadsmiljön upplevs som anpassad för vardagsmotion. I detta Movium Fakta sammanfattas en studie där dagboksintervjuer utförts med stadslöpare. Ett antal råd presenteras för att synliggöra och underlätta motionslöpning inom stadsplanering.

Published in

Movium Fakta
2019, number: 2019:1
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116868