Skip to main content
Factsheet, 2018

Gröna tak för biologisk mångfald

Haaland, Christine; Fransson, Ann-Mari; Kruuse, Annika; Emilsson, Tobias; Malmberg, Jonatan

Abstract

Gröna tak kan utgöra livsmiljö för många växter och djur om man anlägger taken med detta syfte. I detta Movium Fakta presenteras erfarenheter och resultat från BiodiverCity samt andra relaterade projekt med målsättningen att bidra till ökad kunskap om den potential ett grönt tak kan ha för att främja den biologiska mångfalden.

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:6
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Fransson, Ann-Mari
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Kruuse, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Malmberg, Jonatan
Scandinavian Green Roof Institute (SGRI)

UKÄ Subject classification

Ecology
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116869