Skip to main content
Factsheet, 2018

Solitärbuskar : mångfald och användning

Sjöman, Henrik; Slagstedt, Johan; Bellan, Patrick

Abstract

I många planteringar är det viktigt att få höjd och volym under årets alla delar. En växtgrupp som erbjuder generös blomning, spännande bladstruktur och fina säsongskvaliteter, inte minst höstfärger, är solitärbuskarna. De bidrar med sin storlek till en tydlig och uppskattad struktur och kan fungera både som blickfång och som bakgrund till andra växter. I detta Movium Fakta presenteras ett urval av solitärbuskar för olika typer av offentliga växtmiljöer och deras användning.

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Gothenburg Botanical Garden
Markkompaniet Syd AB

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116872