Skip to main content
Factsheet, 2018

Att flytta stora träd : teknik, metoder och strategiska vägval

Stål, Örjan; Walter, Maria ; Åkerblom, Petter

Abstract

Stadens träd skyddar mot vind och ger skugga. De behövs för den biologiska mångfalden, ökar trivseln och är en del av det gröna kulturarvet. Genom att flytta stora träd när staden förtätas kan man bevara dessa kvaliteter även om trädet inte återplanteras på exakt samma plats som det växte på innan. Både forskning och beprövad erfarenhet visar att det är svårt att misslyckas med en trädflytt, under förutsättning att eftervården tas på allvar.

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stål, Örjan
VIÖS AB
Walter, Maria (Walter, Maria )
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116874