Skip to main content
Factsheet, 2018

Lekplatsers kvalitet – verktyg för värdering och utveckling

Jansson, Märit; Andersson, Caroline

Abstract

Anlagda lekplatser av hög kvalitet kan spela stor roll för barns utomhuslek och därmed också för deras hälsa, utveckling och välbefinnande. I detta Movium Fakta beskriver vi olika analysverktyg som kan användas i arbetet med att förbättra lekmiljöer. Vi presenterar också ett nytt verktyg för värdering och utveckling av kvaliteter hos offentliga, anlagda lekplatser.

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Caroline
No organisation

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116875