Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Skötsellogiken – redskap för uppföljning av skötselkvalitet

Persson, Bengt; Kristoffersson, Anders

Abstract

I projektet Kontroll, uppföljning, utvärdering och incitament för rätt skötselkvalitet – förkortat till SköBes – har arbetet med att skapa en i branschen allmänt vedertagen grundmodell för uppföljning av utemiljöskötsel inletts. I detta Movium Fakta beskrivs grunddragen i modellen, som går under arbetsnamnet skötsellogiken.

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet