Skip to main content
Factsheet, 2018

Skötsellogiken – redskap för uppföljning av skötselkvalitet

Persson, Bengt; Kristoffersson, Anders

Abstract

I projektet Kontroll, uppföljning, utvärdering och incitament för rätt skötselkvalitet – förkortat till SköBes – har arbetet med att skapa en i branschen allmänt vedertagen grundmodell för uppföljning av utemiljöskötsel inletts. I detta Movium Fakta beskrivs grunddragen i modellen, som går under arbetsnamnet skötsellogiken.

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Bengt
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116876