Skip to main content
Factsheet, 2017

Ängslika alternativ till konventionell bruksgräsmatta

Ignatieva, Maria

Abstract

Gräsmattan är ett av de mest dominerande inslagen i urbana grönområden världen över. De konventionella gräsmattorna levererar ekosystemtjänster, samtidigt är de dyra i drift och medför att ändliga resurser förbrukas. I detta Movium Fakta sammanfattas en nyligen utgiven handbok, som bygger på resultat inom forskningsprojektet LAWN. Där beskrivs teori och praktik kring alternativa lösningar, till exempel etablering av naturliga gräsmarker där gräs och örter kan växa tillsammans och bli en viktig resurs för människor och vilda djur.

Published in

Movium Fakta
2017, number: 2017:6
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116878