Skip to main content
Factsheet, 2017

Kvalitetssäkrad utemiljö på skolor och förskolor

Jungmark, Lena; Åkerblom, Petter

Abstract

Boverket har skärpt kraven på att det ska finnas tillgängliga, omväxlande och ändamålsenliga utemiljöer för barn och unga. Hur gör förvaltningar, fastighetsägare och verksamhetsledare för att omsätta detta i praktiken? I detta Movium Fakta presenteras en undersökning i Moviums regi av planeringsverktyg från sjutton svenska städer samt Berlin, Tyskland.

Published in

Movium Fakta
2017, number: 2017:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Movium
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116879