Skip to main content
Factsheet, 2017

Checklistor för väl fungerande stadsbruk

Rasmusson, Anders

Abstract

Intresset för odling i staden är stort. Många projekt pågår runt om i landet, oftast som hobbyaktiviteter i liten skala. Projektet Stadsbruk, finansierat av Vinnova, försöker hitta modeller för stadsodling på en mera kommersiell nivå och där vinster kan skapas för såväl odlare, samordnare och samhället i stort. I detta Movium Fakta presenteras checklistor med råd för en lyckosam etablering av stadsbruk.

Published in

Movium Fakta
2017, number: 2017:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116880