Skip to main content
Factsheet, 2017

Kommunala förvaltares bild av skötseln av grönområden och träd

Östberg, Johan; Wiström, Björn; Randrup, Thomas B.;

Abstract

Under 2016 genomförde SLU en stor enkätundersökning om svenska kommuners skötsel av grönområden och träd. I detta Movium Fakta sammanfattas en del av enkätsvaren, bland annat hur stora arealer parkmark och antal stadsträd kommunerna förvaltar och hur man ser på förutsättningarna inför framtiden.

Published in

Movium Fakta

2017, number: 2017:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Randrup, Thomas B. (Randrup, Thomas)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116881