Skip to main content
Factsheet, 2017

Reningsförmåga vid olika metoder för dagvattenhantering

Blecken, Godecke-Tobias

Abstract

Flera olika tekniker för att omhänderta urbana ytors dagvatten har utvecklats under senare tid och implementerats i Sverige i större eller mindre omfattning. I detta Movium Fakta sammanfattas en litteraturstudie, initierad av branschföreningen Svenskt Vatten, för att belysa olika dagvattenteknikers reningsförmåga.

Published in

Movium Fakta
2017, number: 2017:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Water Treatment

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/116882