Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2016

Låga marktäckande buskar för offentliga miljöer

Sjöman, Henrik; Slagstedt, Johan; Bellan, Patrick

Abstract

Buskar har inte bara fina estetiska värden som blomning, fruktsättning och höstfärger utan även viktiga biologiska och framför allt tekniska kvaliteter. Buskar kan som få andra växtslag konkurrera med ogräs och minska skötselkostnaderna. I detta faktablad presenteras en av de viktigaste växtgrupperna för offentliga miljöer, nämligen låga marktäckande buskar.

Published in

Movium Fakta
2016, number: 2016:7
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet