Skip to main content
Factsheet, 2016

Växtbäddar för växter med speciella krav

Folkesson, Anders

Abstract

Växtbäddarna ses av många som en besvärlig del av markprojekteringen. Anläggnings-AMA tillhandahåller vissa ”standardlösningar”, såsom A-jord och B-jord, vilka ger bra hjälp och en trygghet i sammanhanget. Men hur gör man om man behöver skapa växtbäddar för växter som kräver något annat? I detta Movium Fakta sammanfattas budskap, inspiration och arbetsmetodik från den nyligen utgivna Jordkokboken, där Movium-rådgivaren Anders Folkesson propagerar för mer miljömässigt och ekonomiskt hållbara växtbäddslösningar.

Published in

Movium Fakta
2016, number: 2016:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet