Skip to main content
Factsheet, 2016

Sol och skugga : att tänka på i utemiljöer för barn och unga

Jungmark, Lena; Åkerblom, Petter

Published in

Movium Fakta
2016,
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Movium
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116905