Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Platsbyggda lekmiljöer

Lenninger, Anna; Olsson, Titti

Abstract

”Bättre en bruten arm än en stukad vilja”. Så vasst uttryckte sig den statliga myndigheten Barnmiljörådet om balansen mellan barnets lekdrift och samhällets omsorg på 1980-talet. Idag tenderar tolkningen av regelverken kring prefabricerade lekredskap att dominera. De som värnar utforskande och utmaningar som viktiga komponenter i leken, och menar att egenhändigt gjorda lekredskap kan främja detta och stärka känslan av delaktighet, hamnar i ett dilemma. I detta Movium Fakta beskrivs hur en öppen dialog mellan verksamhetsansvariga, fastighetsägare och förvaltare kan vara en framkomlig väg.

Published in

Movium Fakta
2016, number: 2016:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Olsson, Titti

   • Movium, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/116906