Skip to main content
Factsheet, 2016

Fria eller fälla : att besluta om träd i offentliga miljöer

Östberg, Johan; Grönwall, Eva; Mebus, Fabian; Sandberg, Karin

Abstract

Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och städer har ofta höga värden. Det finns många olika lagstiftningar som reglerar vad man får och inte får göra med träden. Åtgärder som utförs på träd väcker ofta känslor hos allmänheten. I detta Movium Fakta sammanfattas en nyligen publicerad vägledning, som presenterar en modell i tio steg för hur besluts- och samrådsprocesser kan utformas när det gäller åtgärder på värdefulla träd.

Published in

Movium Fakta
2016, number: 2016:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Grönwall, Eva
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Mebus, Fabian
Riksantikvarieämbetet
Sandberg, Karin
Västmanland County Administrative Board

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116914