Skip to main content
Factsheet, 2015

Skydd av träd vid byggnation

Östberg, Johan; Stål, Örjan

Abstract

Att skydda och bevara befintlig vegetation vid byggprojekt är viktigt – gatuoch parkträd är värdefulla inslag i en attraktiv stadsmiljö. Med stöd av Movium Partnerskap och ett antal branschaktörer har ett projekt drivits som resulterat i en nationellt rekommenderad standard för skyddande av träd vid byggnation. I detta Movium Fakta sammanfattas standardens innehåll och rekommenderade arbetssätt.

Published in

Movium Fakta
2015, number: 2015:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stål, Örjan
VIÖS AB

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116917