Skip to main content
Factsheet, 2015

Hantering av underhållsskuld i utemiljö

Båtshake, Helene ; Sörensen, Ann-Britt

Abstract

Inom många olika samhällssektorer uppmärksammas begreppet underhållsskuld. Ett eftersatt underhåll är en realitet även inom vår offentliga utemiljö. Forskare och praktiker har samverkat inom Movium Partnerskap med projekt för att finna hållbara lösningar för att åtgärda och undvika underhållsskuld. I detta faktablad redovisas de erfarenheter och förslag som framkommit i projekten.

Published in

Movium Fakta
2015, number: 2015:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Båtshake, Helene
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Sörensen, Ann-Britt
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116918