Skip to main content
Factsheet, 2015

Uppenbart vanvårdad gravplats

Årbrandt Johansson, Eva; Sörensen, Ann-Britt

Abstract

Uppenbart vanvårdade gravplatser finns på många kyrkogårdar och begravningsplatser. De är iögonfallande och bidrar till ett ovårdat intryck av kyrkogården. I detta Movium Fakta görs en genomgång av begreppet uppenbar vanvård och rekommendationer ges på hur en kyrkogårdsförvaltning kan och bör agera i konkreta fall av vanvård.

Published in

Movium Fakta
2015, number: 3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Årbrandt Johansson, Eva
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Sörensen, Ann-Britt
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116919