Skip to main content
Factsheet, 2014

Historiska trädgårdväxter får nytt liv och spridning

Jansson, Eva; Nilsson, Elisabet; Oskarsson, Linnea

Abstract

Under varumärket Grönt kulturarv® saluförs ett sortiment av äldre kulturväxter med lång odlingstradition i Sverige. Våren 2013 lanserades de första Grönt kulturarv®-perennerna i handeln. I detta faktablad beskrivs varumärket och processen som lett fram till återintroduktion av sorter från vårt gröna kulturarv. Beskrivningar och exempel ges på intressant växtmaterial som passar i gamla kulturmiljöer, både av perenner och några andra växtslag.

Published in

Movium Fakta
2014, number: 2014:8
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jansson, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Programmet för odlad mångfald (POM)
Nilsson, Elisabet
Elitplantstationen
Swedish University of Agricultural Sciences, Programmet för odlad mångfald (POM)

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116922