Skip to main content
Factsheet, 2014

Förtätning av kyrkogårdar

Sahlgren, Malte; Ljungberg, Erik; Sörensen, Ann-Britt

Abstract

Ett växande problem på många kyrkogårdar är att återlämnade gravplatser inte utnyttjas. Rätt förvaltade kan dessa ytor bli en tillgång i kyrkogårdsmiljön. I detta Movium Fakta ges råd kring hur förtätningen av en kyrkogård kan utföras med människors önskemål i beaktande.

Published in

Movium Fakta
2014, number: 2014:7
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Sahlgren, Malte
The Church of Sweden
Ljungberg, Erik
The Church of Sweden
Sörensen, Ann-Britt
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116924