Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Säkerställ barnens utemiljöer!

Normann Bjarsell, Elin; Kylin, Maria

Published in

Movium Fakta
2014, number: 2014:6
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Landscape Architecture

   More information

   I dagens stadsplanering är konkurrensen om marken stor, särskilt i områden med höga ekonomiska mark- och fastighetsvärden. På grund av Plan- och bygglagens svaga stöd för hur stora ytor som krävs för att säkerställa barns utemiljöer i skola och förskola har en del kommuner infört egna riktlinjer. Men vilka dokument är det kommunerna stödjer sig på egentligen, och hur har de kommit till?

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/116925