Skip to main content
Factsheet, 2014

Plats för lek i översiktig planering

Bodelius, Stina; Kylin, Maria;

Abstract

Svårigheten att hantera barnperspektiv i en större skala i stadsplaneringen beror delvis på att en infrastruktur som är barnvänlig skiljer sig från de mönster som planerare vanligtvis utgår ifrån. Det här faktabladet ger förslag på hur man på ett enkelt sätt kan kategorisera olika stadsmiljöer i planeringen för att få en vägledning om var behovet av lekmiljöer är som störst, och vilken typ av miljöer som krävs.

Published in

Movium Fakta

2014, number: 2014:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bodelius, Stina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116931