Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2014

Plats för lek i översiktig planering

Bodelius, Stina; Kylin, Maria

Abstract

Svårigheten att hantera barnperspektiv i en större skala i stadsplaneringen beror delvis på att en infrastruktur som är barnvänlig skiljer sig från de mönster som planerare vanligtvis utgår ifrån. Det här faktabladet ger förslag på hur man på ett enkelt sätt kan kategorisera olika stadsmiljöer i planeringen för att få en vägledning om var behovet av lekmiljöer är som störst, och vilken typ av miljöer som krävs.

Published in

Movium Fakta
2014, number: 2014:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet