Skip to main content
Factsheet, 2014

Riskträd : identifikation och åtgärder

Östberg, Johan

Abstract

För en förvaltare av urbana träd är det viktigt att kunna bedöma vilka träd som kan utgöra en fara för människor och egendom. I detta Movium Fakta beskrivs hur man aktivt kan arbeta med att göra bedömningar av riskträd och hur man kan förebygga och åtgärda säkerhetsproblem.

Published in

Movium Fakta
2014, number: 2014:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116957