Skip to main content
Factsheet, 2014

Stadsträd för framtiden : granar

Sjöman, Henrik; Slagstedt, Johan

Abstract

I jakten på ovanliga och otraditionella träd för urbana miljöer handlar det många gånger om att återupptäcka gamla favoriter. En växtgrupp som är ovanlig i nyplanteringar idag är granar (Picea). Här lyfts några odlingsvärda arter fram, alla med kvaliteter som kan ge urbana platser och planteringar en unik identitet.

Published in

Movium Fakta
2014, number: 2014:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Markkompaniet Syd AB

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116958