Skip to main content
Factsheet, 2013

Utveckla de offentliga lekplatserna

Jansson, Märit

Abstract

​​​​​​​Det är viktigt för barns utveckling att de ges möjlighet att leka i attraktiva utemiljöer. Många av dagens lekplatser erbjuder bra lekmöjligheter, andra har mer begränsande kvaliteter. I detta Movium Fakta beskrivs barns och vuxnas perspektiv på lekplatsbruk och ett antal utgångspunkter presenteras som är viktiga för att skapa lekmiljöer med platskvaliteter och variation.

Published in

Movium Fakta
2013, number: 2013:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116962