Skip to main content
Factsheet, 2013

Trädvärdering i stadsmiljö

Östberg, Johan; Kristoffersson, Anders; Sjögren, Johan

Abstract

Att kunna värdera urbana träd ekonomiskt är viktigt för att försvara trädens betydelse i stadsmiljön samt för att förhindra skadegörelse och kunna sätta viten för trädskador vid byggnation. Detta Movium Fakta redogör för arbetet med en ny värderingsmodell framtagen vid SLU i Alnarp – Alnarpsmodellen – som är tänkt att användas på nationell nivå för ekonomisk värdering av park- och gatuträd.

Published in

Movium Fakta
2013, number: 2013:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Sjögren, Johan
University of Glasgow

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116963