Skip to main content
Factsheet, 2013

Stadsträd för framtiden : ädelgranar

Sjöman, Henrik; Slagstedt, Johan;

Abstract

Som en följd av den överanvändning av barr- och städsegröna växter som rådde under 1960–70-talen har framförallt barrväxter fått ett dåligt rykte. Detta är till viss del berättigat då det under den tidsepoken användes många arter och sorter som under svenska förhållanden inte utvecklades så som det var tänkt. Idag strävar vi i en allt större omfattning efter att skapa miljöer som är unika för platsen eller området, och det förutsätter att vi har en större palett med växter att arbeta med, även sådant som anses otraditionellt. Det innebär i sin tur en större acceptans för det vintergröna, vilket ligger till grund för en viss renässans för barrväxter i offentliga miljöer. I detta faktablad lyfter vi fram en särskild växtgrupp – ädelgranarna (Abies).

Published in

Movium Fakta

2013, number: 2013:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116966