Skip to main content
Factsheet, 2012

Vem skapar den gröna skolgården?

Lenninger, Anna

Abstract

Movium har under mer än tre decennier följt intresset för skolgårdsutveckling i Sverige, och noterar både toppar och dalar beroende på vart man tittar och vem man lyssnar till. Parallellt med grundinställningen att det är bra för barn att vara ute och ha kontakt med växtlighet, finns ett totalt ointresse för gården. I den allt tätare bebyggelsen riskerar skolgården i det närmaste att försvinna.

Movium har studerat hur skolgårdar betraktas i Nederländerna, ett tättbefolkat land där vikten av gröna skolgårdar nu uppmärksammats av parlamentet.

Published in

Movium Fakta
2012, number: 2012:6
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lenninger, Anna
Lenninger Lek & Landskap
Lenninger, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116969