Skip to main content
Factsheet, 2012

Kyrkogården på entreprenad – hur säkerställer man kvalitet på skötseln

Sandell, Angela; Bille, Jenny Kirsten;

Abstract

Kyrkogården är ett av stadens många gröna, offentliga rum, ett parkrum som präglas av stillhet och kontemplation i den allt tätare staden. Att kvalitet i skötseln är viktigt är självklart. Idag ökar antalet kyrkogårdsförvaltningar som lägger ut sin skötsel på entreprenad i såväl Sverige som Danmark. Vad händer med den etik och den kunskap om platsen samt mötet med kyrkogårdsbesökarna – de så kallade mjuka värdena – som är så speciellt för kyrkogårdsskötseln när den läggs ut på entreprenad? Vilka underlag och riktlinjer krävs för att bedöma kvalitet och välja rätt entreprenör och entreprenadform?

Published in

Movium Fakta

2012, number: 2012:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Sandell, Angela
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium
Bille, Jenny Kirsten
No organisation

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116970