Skip to main content
Factsheet, 2012

Trädinventeringar i stadsmiljö

Östberg, Johan; Busse Nielsen, Anders

Abstract

Område Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp startade 2010 ett forskningsoch utvecklingsprojekt med målet att ta fram riktlinjer för trädinventeringar i stadsmiljö. Arbetet färdigställdes under våren 2012. Detta Movium Fakta beskriver de parametrar som blev identifierade som de viktigaste bland involverade forskare, beställare och utförare av trädinventeringar.

Published in

Movium Fakta
2012, number: 2012:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Busse Nielsen, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116972