Skip to main content
Factsheet, 2011

Efter buxbom

Wahlsteen, Eric; Lorentzon, Kenneth;

Abstract

Buxbomen hotas på många ställen i Sverige av svampsjukdomen Cylindrocladium buxicola. Om buxbom ska ersättas med annat växtmaterial måste vi se till vilka kvaliteter den har och vilka funktioner den fyller. De fyra avgörande faktorerna torde vara att buxbomen är vintergrön, relativt långsamväxande, har låga stånd-ortskrav och att den tål kraftig beskärning.

Published in

Movium Fakta

2011, number: 2011:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Wahlsteen, Eric
Swedish University of Agricultural Sciences, Movium
Lorentzon, Kenneth
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116976