Skip to main content
Factsheet, 2011

Odla min själ

Isling, Klara

Abstract

Sverige har alltid varit ett mångkulturellt samhälle. Tack vare en större invandring de senare åren har vi fått en ännu större mångfald av kulturer, så även begravningskulturer. En begravningsplats kan tydligt spegla samhällsutvecklingen. Att förnya är inte nödvändigtvis motsatsen till att bevara, snarare ska en förnyelse ses som ett komplement. Ett sätt att skapa social hållbarhet – öka möjligheten till möten mellan människor – på en begravningsplats är att lägga till en funktion, att addera ett program. Landskapsarkitekt Klara Isling har på Östra kyrkogården i Malmö experimenterat med att lägga till funktionen odling som accentuerar tankar om livet och döden samt livets kretslopp och skapar goda förutsättningar för en socialt hållbar begravningsplats.

Published in

Movium Fakta
2011, number: 2011:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Isling, Klara
No organisation

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116977