Skip to main content
Factsheet, 2011

Beredskap för angrepp av karantänsskadegörare

Huisman, Mark

Abstract

Hur kan vi öka beredskapen för angrepp av karantänsskadegörare på växter i Sverige och hur kan beslutade åtgärder vid ett utbrott inverka på strategierna i våra nationella miljömål? Dessa frågor har diskuterats i en pilotstudie vid SLU Alnarp, där asiatisk långhorning användes som exempel i olika scenarier.

Published in

Movium Fakta
2011, number: 2011:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Huisman, Mark
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Forest Science
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116978