Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Beredskap för angrepp av karantänsskadegörare

Huisman, Mark

Abstract

Hur kan vi öka beredskapen för angrepp av karantänsskadegörare på växter i Sverige och hur kan beslutade åtgärder vid ett utbrott inverka på strategierna i våra nationella miljömål? Dessa frågor har diskuterats i en pilotstudie vid SLU Alnarp, där asiatisk långhorning användes som exempel i olika scenarier.

Published in

Movium Fakta
2011, number: 2011:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet