Skip to main content
Factsheet, 2011

Stadsträd för framtiden – magnolia

Sjöman, Henrik; Ejder, Erland; Lorentzon, Kenneth; Öxell, Cecilia; Carlström, Magnus; Svensson, Helmer

Abstract

Ingen annan växtgrupp kan mäta sig med det exotiska uttrycket hos många av de vårblommande magnoliorna. I takt med att man idag i allt större omfattning använder sig av ett unikt växtmaterial för att skapa en exklusiv och lokal identitet i våra städer, har magnoliorna blivit allt vanligare i de offentliga rummen. Kunskapen och framförallt erfarenheterna av odling av magnolior i Sverige har utvecklats. Det finns idag en relativt god bild av vilka arter och sorter som är odlingsvärda i vårt land.

Published in

Movium Fakta
2011, number: 2011:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ejder, Erland
No organisation
Lorentzon, Kenneth
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Öxell, Cecilia (Palmér, Cecilia)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Carlström, Magnus
No organisation
Svensson, Helmer
No organisation

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116979